Historik

AMTOFT HAVN

Amtoft lystbådehavn ligger et par sømil NØ for det dybe Feggesund, der kiler sig ind mellem Mors og Thy. Der er gode tilsejlingsforhold til den lille havn, som byder sejlerne velkommen med gode muligheder for proviantering, service og rekreation.

For tursejlere på vej Mors Rundt er Amtoft en oplagt havnemulighed. Lystbådelaugets klubhus står til gæsternes disposition med åbent sejlerlokale, hvor der også er køkken- og badefaciliteter og udendørs grillplads med bord- bænkearrangement og en fantastisk badestrand.

MERE OM HAVNEN

Skulle man blive indeblæst her eller blot trænge til en landliggerdag, så er Amtoft havn et godt udgangspunkt for udflugter på landsiden, hvor området er karakteriseret ved de store vådområder,Vejlerne, der udgør Nordeuropas største vildtfuglereservat for svømme- og vadefugle. 

Der er bygget flere udsigtstårne i området, så den natur- og fugleinteresserede kan med fordel tage kikkerten med på turen. 

I den hyggelige landsby Øsløs 4 km øst for Amtoft havn finder man i Skippergade nogle af de mest velbevarede bondeskipperhuse fra 1800-tallet, hvor "krejlerne" boede, når de ikke besejlede Limfjords-området som handelsmænd. Skiltet "Kåg Landing" viser ned til stranden.

Amtoft lystbådehavn ligger midt i solblinket fra Limfjordens store bredninger og strækker sine molearme ud mod sejlerne: "Velkommen nordenfjords". 

Amtoft Lystbådelaug 
Amtoft Lystbådelaug blev stiftet i 1978 med ca. 20 lokale sejlere, i 1981 blev havnen i sin nuværende form indviet og i dag er der omkring 90 sejlere i klubben. Havnen bliver løbende vedligeholdt og fremstår hyggelig med gode faciliteter og bliver derfor også besøgt af mange fremmede sejlere.

Havnepenge: 125.-kr/døgn incl. el.

Frihavn: 50.-kr/døgn incl. el.

Slæbested for ikke medlemmer: 60.-kr/brug eller årskort 600.-kr

 

FISKERIHAVNEN

Staten anlagde havnen i 1899 i form af vestre læmole. Stedet var beregnet for skudefart med varer til og fra Købmandsgården i Amtoft. Molen blev delvis ødelagt under en kraftig storm i 1930, senere startede fiskeriet i fjorden i det små hvor sjægter og joller lå i læ ved den reparerede mole. 
I 1954 overtager Øsløs, Vesløs, Arup Kommune sammen med Thisted Amt havnen og bygger tværmolen og en egentlig havn er skabt. Fiskeriet udviklede sig stærkt med fangst af ål, torsk, sild og fladfisk, i en årrække havde Amtoft egen fiskemelsfabrik. 
Fiskerihavnen er stadig aktiv, dog i det små med en håndfuld hjemmehørende fartøjer plus en del joller, miljøet og atmosfæren som i et lille fiskerleje er stadigvæk tilstede, men stress findes ikke!

 

 • Havnemiljø

  Havnemiljøet er hyggeligt og afvekslende, da der findes både af af alle arter, store som små.

 • Opholdsbåse

  Langs begge moler er der indrettet læ-afsnit med borde og bænke, hvor man kan nyde sin mad og grille.

 • Klubhuset

  Lystbådelauget har udvidet klubhuset med endnu et "A"-hus, så velfærdsrummet er blevet dobbelt så stort.

 • Velfærdsbygningen

  I forb. med tilbygningen er velfærdsrummet udvidet og frembyder et hyggeligt miljø.

 • Nye baderum

  Ved tilbygningen til klubhuset er der lavet nye bad/toiletter, også for handikappede.

 • Optimisterne

  Sejlklubben har en stor ungdomsafdeling som benytter optimistjollerne flittigt.

 • Campingpladsen

  Lige bag havneområdet findes der en mini-campingplads, som nyder godt af det hyggelige miljø omkring havnen.

 • Legepladsen

  Der er anlagt legeplads ved havnens parkeringsplads, som også byder på lidt specielle legeredskaber.

 • Kapsejlads

  Hver torsdag aften afholder sejlklubben kapsejlads for H-både, og her findes en af landets største H-båds flåder.

 • Optagning af både

Havneudvidelse

Med den store søgning til havnen, arbejdes der for tiden med udvidelse af havnebassinet. Her er planen for udvidelse, og status pr. 3.april 2021, hvor der arbejdes med anlæg af nye broer i det nye havnebassin.